Người cha, Người thầy, người chủ cần phải được tôn trọng.

Người cha, Người thầy, người chủ cần phải được tôn trọng.

Well, thật sự thì nguyên văn của câu này là “Người cha, người chú, người thầy cần phải được tôn trọng” trong một bộ phim gì ấy của Hàn mà mình quên rồi. Mình custome lại câu trên theo cách nghĩ của mình vì “người cha và người chú” thì gần giống nhau, vì thế mà ta có câu sẩy cha còn chú, sẩy mẹ bú gì. Ở một khía cạnh khác, cuộc sống hiện tại ta sẽ không thể thiếu văn người chủ đó là lý do mà mình đề cập tới người này.

Vì sao mình lại nói “Người cha, người thầy, người chủ cần phải được tôn trọng”.

Người cha (hay mẹ) là người cho ta cuộc sống này, là người dạy ta bài học đầu tiên về cuộc sống, về những điều cơ bản nhất để ta hình thành nhân cách, giúp ta phân biệt được cái đúng, cái sai, giữ thiện và ác. Người cha (hay mẹ) là người duy nhất trong cuộc sống này cho ta mọi thứ mà không cần ta phải đền đáp lại điều gì, người có thể hy sinh mọi thứ vì ta.

Sau hình bóng người cha là người thầy(hay cô), người sẽ giúp ta tiếp bước trong cuộc sống, Thầy là người sẽ dạy ta những điều mà những điều đó sẽ làm kho kiến thức cho hành trình của cuộc sống sau này của ta. Vai trò của người thầy(cô) cũng quan trọng như hình bóng của người cha(mẹ) do vậy mà cha còn có từ khác là thầy.

Cuối cùng là người chủ, gần như là hơn 50% cuộc sống của ta sẽ gắn liền với người này. Đối với mình người chủ cũng như là một vị vua, và người đi làm là thần tử của vị vua ấy. Do vậy, để đạt hiệu quả trong công việc thì đầu tiên người đi làm phải tôn trọng người chủ. Có nhiều trường hợp người chủ cũng là người bạn nhưng đối với trường hợp này người làm cần phải biết giữ khoảng cách biết rõ khi nào là bạn và khi nào là chủ và trong công việc thì không nên để tình cảm chen lấn vào vì sẽ dễ dẫn tới các quyết định sai làm do tình cảm chi phối quá nhiều. Một điều khác, người chủ ở đây không có nghĩ là người trả tiền cho ta, mà người ngày có thể là quản lý của bạn hay một người nào đó có vị trí tương tự, ở họ ta sẽ học được nhiều điều. Một câu nói mình thấy rất hay đó là muốn làm chủ trước hết bạn phải là nhân viên tốt, muốn được làm thầy trước tiên phải là người học trò ngoan và giỏi, muốn là người cha tốt sau này trước hết phải là người con ngoan.

Tim Nguyen
Ho Chi Minh City, 18/12/2018

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s