4000 Essential English Words

untitled-1

► 4000 Essential English Words là bộ sách bao gồm 6 cuốn được thiết kế tập trung vào việc luyện từ với tần suất cao để nâng cao vốn từ vựng cho học viên từ cấp độ cơ bản đến nâng cao.

► Mỗi cuốn sách trong bộ sách bao gồm 30 bài học (unit), mỗi bài học bao gồm 20 từ có liên quan mật thiết đến nhau hoặc thường được sử dụng trong các mẫu câu hoặc trường hợp tương tự nhau.

► Ngoài ra, cuối mỗi bài học sẽ có một câu chuyện bao gồm tất cả 20 từ vựng đã được học trong bài. Câu chuyện này sẽ cung cấp cho người học ví dụ về các từ được học một cách sinh động và dễ nhớ nhất. Độ phức tạp của từ vựng và các câu chuyện cũng tăng dần lên theo các cấp độ cao hơn.

Liên kết đến các thẻ Anki của bộ sách

Advertisements