Liên hệ/ Contact me

14495421_315692552142708_7008323290214435570_n


Full name:
 Tim Nguyen

Facebook: Ankiflashcard

“Hi! I’m Tim, Currently, I live in Ho Chi Minh City, Vietnam. I’m a software engineer. Hope to be your friend!”

“Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc cần giúp đỡ hay thông tin đóng góp, xin vuil lòng gởi thông tin cho tôi theo form bên dưới.”
“To contact me, just give me a message by the form below”

Advertisements